Menu Skip to content

Nadzorni odbor
Hrvatskog Telekoma

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova kompanije.

 • Jonathan Richard Talbot,
  predsjednik Nadzornog odbora
 • Dr. sc. Ivica Mišetić
  zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Dr. Oliver Knipping
  član Nadzornog odbora
 • Damir Grbavac
  član Nadzornog odbora
 • Dolly Predović
  članica Nadzornog odbor
 • Eva Somorjai-Tamassy
  članica Nadzornog odbora
 • Mark Stehle
  član Nadzornog odbor
 • Eirini Nikolaidi
  članica Nadzornog odbora
 • Vesna Mamić
  članica Nadzornog odbora