Menu Skip to content

Nadzorni odbor
Hrvatskog Telekoma

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova kompanije.

 • Dr. sc. Ilias Drakopoulos
  predsjednik Nadzornog odbora
 • Dr. sc. Ivica Mišetić
  zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 • Dr. Oliver Knipping
  član Nadzornog odbora
 • Eirini Nikolaidi
  članica Nadzornog odbora
 • Evelyn Jackobs
  članica Nadzornog odbora
 • Vesna Mamić
  članica Nadzornog odbora
 • Damir Grbavac
  član Nadzornog odbora
 • Mark Stehle
  član Nadzornog odbora
 • Dolly Predović
  članica Nadzornog odbora