Menu Skip to content

Niska razina zaduženosti, razvijena tehnološka infrastruktura koja omogućava daljnji razvoj usluga te vlastiti ljudski i stručni potencijali jamstvo su daljnjeg rasta i povećanja potencijala HT-a. Danas HT s pravom nosi epitet jednog od najsnažnijih gospodarskih subjekata u državi i kao takav je bio i ostao jedan od ključnih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva.

Organizacijska struktura Hrvatskog Telekoma dizajnirana je na način koji kompaniji omogućuje fleksibilnost i efikasnost te potpunu posvećenost korisnicima.
Kompanija je organizirana u nekoliko funkcionalnih jedinica: poslovne jedinice za privatne i poslovne korisnike, funkcije podrške i upravljanja, tehničke funkcije i funkcije za korisničko iskustvo.

Poduzeće Hrvatski Telekom d.d.
Adresa Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Hrvatska
MB 1414887
OIB 81793146560
  • 9,82 mld Kuna temeljnog kapitala
  • 81,8 mil Dionica

Segmenti usluga

Fiksna telefonija i Internet

HT Grupa pruža sve telekomunikacijske usluge u vezi s fiksnom telefonijom, Internetom, IPTV-em i međunarodnim komunikacijama.

Mobilne mreže

Pokretne mreže HT-a danas pokrivaju oko 98 posto teritorija RH, a međunarodni roaming s više od 200 GSM operatora u svijetu omogućuje našim korisnicima dostupnost izvan granica matične mreže. HT ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu mobilnih komunikacija s oko 47 posto svih korisnika.

Prijenos podataka

Kao vodeći pružatelj podatkovnih usluga na tržištu HT omogućuje korisnicima niz usluga prijenosa podataka - najam vodova, Metro-Ethernet, IP/MPLS, ATM.