Menu Skip to content

Josef Thürriegl

Član Uprave i glavni direktor za financije (CFO)

Josef Thürriegl rođen je 1968. godine u Njemačkoj. Diplomirao je poslovno upravljanje na Sveučilištu Passau 1995., s naglaskom na računovodstvo i financije, te dodatno završio London Business School i T-Success Management Program na Telekom Business Academy.

U razdoblju od 2000. do 2009. godine obavljao je rukovodeće poslove u Hrvatskom Telekomu u području financija, od savjetnika člana Uprave za financije i izvršnog direktora za kontroling do člana Izvršnog odbora za financije T-Coma, negdašnje organizacijske jedinice HT-a za poslovanje fiksne mreže, a bio je i član Uprave za poslovanje fiksne mreže u HT-ovom povezanom društvu HT Mostar.

Od 2009. do ponovnog dolaska u HT, u središnjici DT-a obnašao je funkciju potpredsjednika za funkcionalni kontroling za Europu.

NO HT-a imenovao je Josefa Thürriegla članom Uprave i glavnim direktorom za financije Hrvatskog Telekoma na razdoblje od tri godine, a na ovoj je funkciji od 1. lipnja 2016.