Menu Skip to content

Marija Felkel

Članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse (CHRO)

Marija Felkel rođena je 26. travnja 1973. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. Kao diplomirana pravnica karijeru započinje u državnoj upravi te vrlo brzo postaje specijalist za područje radnog prava. 2004. godine dolazi u Siemens Hrvatska.

U ovoj je međunarodnoj kompaniji, tijekom više od deset godina rada, bila odgovorna za sve HR procese i vodila širok raspon projekata u području ljudskih resursa. Posebno su istaknuti rezultati u približavanju HR funkcije poslovnim funkcijama u kompaniji te je pod njezinim vodstvom HR funkcija postala doista priznati partner poslovnom upravljanju kompanijom.

Na taj način stekla je bogato iskustvo prošavši sve menadžerske pozicije - od rukovoditeljice upravljanja kadrovima do direktorice ljudskih resursa.

Zapažene rezultate ostvarivala je i u vođenju međunarodnih projekata te vodila ljudske potencijale za cijelu Adriatic Regija grupu u Siemensu.

Izuzetno je aktivna u radu s mladima, suradnji s fakultetima te srednjim i osnovnim školama, naglašavajući važnost obrazovanja i stalnog razvoja.

Aktivna je članica zajednice HR menadžera te promovira HR funkciju u organizaciji kao priznatog poslovnog partnera koji pridonosi uspjehu organizacije, unaprjeđujući odluke koje utječu na zaposlenike kao najvredniji kompanijski resurs.

Nadzorni odbor Hrvatskog Telekoma imenovao je Mariju Felkel članicom Uprave za ljudske resurse na razdoblje od tri godine, a tu funkciju obnaša od 18. siječnja 2016.