Menu Skip to content

Glavne skupštine dioničara Hrvatskog Telekoma d.d.

Glavna skupština 2016.

U sjedištu Hrvatskog Telekoma, u Sky Officeu u Zagrebu, 21. travnja 2016. godine održana je Glavna skupština dioničara Hrvatskog Telekoma. Uz brojne dioničare (72,60 posto ukupnog broja glasova), Skupštini su nazočili članovi Uprave HT-a na čelu s predsjednikom Davorom Tomaškovićem.

Između ostalog, na Skupštini je utvrđeno da je Hrvatski Telekom u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2015. ostvario neto dobit u iznosu od 893.483.740,25 kuna. Dio neto dobiti u iznosu od 491.307.624,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 6,00 kuna po dionici. Dio neto dobiti u iznosu od 47.000.000,00 kuna će se raspodijeliti u zakonske rezerve. Dio neto dobiti u iznosu od 355.176.116,25 kuna će se raspodijeliti u zadržanu dobit.

Dividenda će biti isplatiti dioničarima 16. svibnja 2016. godine. Na isplatu dividende mogu računati svi koji su na dan 4. svibnja upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Česta pitanja

Kada se održava Glavna skupština?

Glavna skupština Društva, održati će se dana 21. travnja 2016. godine s početkom u 10:00 sati u Sky Office-u, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9.

Gdje mogu naći informaciju o održavanju Glavne skupštine?

Poziv za Glavnu skupštinu Hrvatskog Telekoma d.d. objavljen je u Narodnim novinama broj 21 od 9.ožujka 2016. godine, na web stranicama sudskog registra i na web stranici HT-a, te je isti dan dostavljen Zagrebačkoj Burzi, HANFA-i i HINA-i. Također se može dobiti i u sjedištu Društva.

Tko može sudjelovati na Glavnoj skupštini?

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar HT-a, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi HT-u, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave HT-u, odnosno najkasnije 14. travnja 2016. godine.
Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 14. travnja 2016. godine.

Kako mogu glasati? Tko može glasati?

Glasati mogu svi dioničari, koji su svoje sudjelovanje pravovremeno prijavili HT-u. Dioničari glasuju isključivo na samoj Glavnoj skupštini, osobno ili to umjesto njih mogu učiniti njihovi punomoćnici.

Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini obavezno? Da li je prisustvovanje na Glavnoj skupštini preduvjet za primanje dividende?

Prisustvovanje na Glavnoj skupštini nije obavezno niti je preduvjet za pravo na dividendu.

Hoće li i kada HT isplatiti dividendu?

Ako Glavna skupština prihvati prijedlog Uprave i Nadzornog odbora HT-a, dividenda u iznosu od 6,00 kuna po dionici isplatiti će se na dan 16. svibnja 2016. godine.

Tko ima pravo na dividendu? Kad je zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu? Kad je prvi dan kad mogu prodati svoje dionice, a da ostvarim pravo na dividendu?

Sukladno prijedlogu, dividenda će se isplatiti dioničarima koji će na dan 4. svibnja 2016. godine biti evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Zadnji dan za kupnju dionice da bi se ostvarilo pravo na dividendu je 2. svibnja 2016. Prvi dan kad dioničar može prodati svoje dionice, a da ipak ostvari pravo na predloženu dividendu je 3.svibnja 2016.

Imam dionice HT-a, što moram napraviti da dobijem dividendu?

Isplata dividende obavlja se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na račun dostavljen Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Eventualne promjene računa treba javiti direktno u Središnje klirinško depozitarno društvo.

Za dodatne detalje molimo konzultirati se sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom ili sa Vašom brokerskom kućom.

Kome se trebam obratiti u slučaju da imam problem s isplatom dividende?

Isplata dividende dioničarima obavlja se posredstvom
Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: skdd.za.investitore@skdd.hr.

Što moram napraviti u slučaju da sam promijenio broj računa na koji želim primiti uplatu dividende?

Ukoliko ste fizička osoba, promjenu broja računa možete izvršiti putem interneta preko besplatne usluge Moj e-račun ili pozivom na +385 1 4607 300. Također, možete poštom dostaviti osobno potpisan zahtjev, uz priloženu presliku važeće identifikacijske isprave ili doći u ured za stranke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte SKDD.

Plaća li se porez na dividendu?

Uvedeno je oporezivanje dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu fizičkih osoba (rezidenata i nerezidenata) i to na primitke veće od 12.000 kn godišnje po stopi od 12%, isplaćenih nakon 1. ožujka 2012. U slučajevima gdje je Republika Hrvatska zaključila međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primjenom odredbi međunarodnog ugovora inozemne fizičke osobe (nerezidenti) mogu se oporezivati po nižoj stopi ili mogu ostvariti pravo na povrat uplaćenog poreza.

Porez po odbitku po stopi od 12% primjenjuje se na dividende i na udjele u dobiti koje se isplaćuju inozemnim pravnim osobama nakon stupanja izmjene Zakona o porezu na dobit na snagu, 1. ožujka 2012. Mogućnost primjene nižih stopa može ovisiti o odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisanog s pojedinom zemljom.

Za više detalja molimo Vas da kontaktirate Poreznu upravu ili Vašeg poreznog savjetnika.

Kako mogu dobiti potvrdu o plaćenom porezu i prirezu na dividendu?

Svim dioničarima kojima je obračunat, obustavljen i uplaćen porez SKDD će početkom sljedeće kalendarske godine otpremiti potvrdu propisanu zakonom koju dioničar može koristiti za potrebe godišnje prijave.

Za više detalja molimo Vas da kontaktirate:
Središnje klirinško depozitarno društvo
Heinzelova 62a,
p.p. 409,
10002 ZAGREB,
tel: +385 1 4607 300,
fax: 385 (1) 4677 696,
e-mail: skdd.za.investitore@skdd.hr

Više informacija